სტატიები

ლელა ოჩიაური

ქალი სიმბოლო

შტრიხები პორტრეტისათვის (დარეჯან ხარშილაძე)

ვრცლად ...

 მანანა ლეკბორაშვილი

კარგი „სიახლე“  – ქართული დოკუმენტური კინო ცოცხალია.

ვრცლად ...

 ირა კუჭუხიძე 

რეალურისა და ირეალურის მიჯნაზე

(მიხეილ კობახიძე)

ვრცლად ...

ლიანა ელიავა

სცენარი „სოსიკო“ და ფილმი „სინემა“

ვრცლად ...

 მანანა ლეკბორაშვილი

რამოდენიმე სიტყვა ისტორიისა და „ცუდი“ ფილმების დასაცავად

ვრცლად ...

    ეკატერინე ვერულაშვილი

ამონარიდი ეკატერინე ვერულაშვილის ძმის, ოთარ ვერულაშვილის მიერ დაზე დაწერილი წიგნიდან

ვრცლად ...